Gyermek torna

A torna ideje 60 perc, utána a foglalkozásvezető.

 • Játékos bemelegítés (járás mondókára, járás feladatokkal, futás feladatokkal)
 • Játék (valamilyen házkereső futójáték)
 • Átmozgató játékos gimnasztika mondókával, zenével
 • Nagymozgások gyakorlása zenére (kúszás, mászás stb.) mesével és eszközökkel színesítve
 • Újabb eszközzel való ismerkedés, annak kipróbálása
 • Kisebb akadálypályán a nagymozgások gyakorlása
 • Játék (ugyanaz, mint az elején)
 • Levezető gyakorlatok

A nagymozgás fejlesztése

A heti 1-2 "irányított torna" arra ad lehetőséget, hogy különböző mozgásformákat, eszközöket ismerjenek meg a gyermekek, ezzel felkeltsük érdeklődésüket a kipróbálásukra, ill. használatukra. Biztosítjuk számukra a gyakorlás lehetőségét.
Megtapasztalják a terem kiterjedését, a menetirányban történő futást valami körül, szokják a társakkal való mozgást, a mellettük futó kikerülését. Eszközök, akadályok hozzáadásával és néhány szabállyal bővítve egyre több agyi funkció fejlesztésére nyílik lehetőség.
Minden feladatot a gyerekekkel együtt végzünk, mert nekik nagyon fontos a vizuális minta állandó jelenléte, hogy legyen mit "lemásolniuk".
A tornán résztvevő gyermekek száma max. 15 fő. Ezzel biztosítjuk azt, hogy minden gyermek megfelelő odafigyelésben részesüljön!

Mit fejleszt?

 • megtanulják a testrészek nevét
 • a testrészekkel való ismerkedés által a térirányok is rögződnek a gyermekben (lépj előrébb, tedd a hátad mögé, stb.)
 • az irányok tanulásánál a teremben lévő tárgyakat is segítségül hívjuk (fordulj az ajtó felé, lépj az ablak felé stb.)
 • a tornán elhangzó szavakkal, kifejezésekkel a gyerekek szókincsét is bővítjük, így a verbális fejlesztés is kihangsúlyozott szerepet kap
 • megtanulják a megállás technikáját
 • a házkereső futójátékok a tér átlátását, a helyzetfelismerést, a megfelelő üres elem kiválasztását, az irányváltást, ki-beugrásokat gyakoroltatja

A mozgás fontossága

A heti 1-2 irányított torna arra ad lehetőséget, hogy különböző mozgásformákat, eszközöket ismerjenek meg a gyerekek, ezzel felkeltsük érdeklődésüket a kipróbálásukra.
Emellett számtalan gyakorlási lehetőséget, szabadidős tevékenységet teremtsünk a gyerekek számára.
Eszközeink, melyeket a tornán használunk:

 • babzsák
 • karikák
 • labdák